Semuanya Bermula Di Sini. (Sign In | Register)

 Al-Itqan : Kaedah Cepat & Mudah Membaca Al-Quran (6 Jilid) (C271)

Rak: L56
RM15.00
Price in points: 15 points
Weight: 0.56 kg
9789830995762
Out-of-stock
======================================================
Format: Kulit Nipis
ISBN-13: 9789830995762
Tahun Terbit: 2004
Berat (KG) : 0.555
Penulis: Hj. Abu Mazaya Al-Hafiz
Penerbit: Al-Hidayah Publishers Sdn. Bhd.
======================================================
 
Sinopsis
 
Tujuan buku ini ditulis adalah untuk memudahkan pembaca untuk lebih cepat dan mudah untuk membaca al-quran. Buku ini menggunakan kaedah terus secara psikologi dengan asa-asas tajwid. Selain itu, ia juga sesuai digunakan untuk semua peringkat umur yang masih buta huruf bermula 4tahun. Buku ini terdiri dari 6 jilid yang berbeza dari segi peringkat pembelajarannya. Pembaca dijamin pandai membaca Al-Quran dengan betul jika meluangkan masa lebih kurang 1 jam setiap hari selama 4 hingga 6 bulan. Kaedah Cepat Dan Termudah Belajar Al-Quran  "Al-Itqan" adalah memadukan beberapa sistem yang sudah sedia ada dengan beberapa tambahan sehingga ianya menjadi paling lengkap. Terdiri dari enam jilid dan boleh dijayakan dalam empat sehingga enam bulan. Dengan demikian, bagi orang yang masih buta huruf Al-Quran diharapkan sudah pandai membacnay dengan baik dan benar pada jangka masa tersebut. 
 
IntiSari Pelajaran Jilid 1
1. Pengenalan huruf hijaiyyah berharakat fathah ( baris atas)
2. Makhraj-makhraj huruf
3. Pengenalan huruf sambung )huruf rangkai)
4. Pengenalan angka-angka arab
5. Menghafaz doa iftitah (permulaan membaca al-Quran) dan doa khatam al-Quran dan lain-lain.
 
IntiSari Pelajaran Jilid 2
1. Merangkaikan huruf yang dapat disambung
2. Pengenalan harakat (tanda baca)
3. Pengenalan bacaan panjang (bacaan mad asli)
4. Pengenalan ta'marbutah (ta' bulat)\
5. Pengenalan al-la 'in (bacaan lunak)
6. Pengenalan huruf bersukun
7. Pengenalan huruf bertasydid
8. Menghafaz doa-doa pada bahagian akhir buku
 
IntiSari Pelajaran Jilid 3
1. Lanjutan Marbutah (bulat)
2. Lanjutan Mad Ali
3. Lanjutan sebutan bacaan sukun
4. Alif Fariqah
5. Pengebalan bunyi bacaan izhar
6. Hamzah Wasol
7. Pengenalan bacaan ghunnah musyaddadah
8. Pengenalan bacaan idgham bila ghunnah
9. Menghafaz doa-doa di bahagian akhir buku
 
IntiSari Pelajaran Jilid 4
1. Pengenalan bunyi bacaan ikhfak
2. Hamzah wasol (lanjutan)
3. Pengenalan bcaan izhar qamariah
4. Pengenalan bacaan izhar halqi
5. Bacaan izhar syafawi
6. Bacaan mad wajib muttasil
7. Bacaan mad silah towilah
8. Bacaan mad jaiz munfasil
9. Bacaan mad aridh lis sukun
10. Bacaan mad iwadh
11. Bacaan mim sukun
12. Menghafaz doa-doa di bahagian akhir buku
 
IntiSari Pelajaran Jilid 5
1. Bacaan Layn (lembut)
2. Mengenal pasti bacaan huruf bertasydid/tanda syabdu
3. Bacaan ghunnah dan idgham bi bhunnah
4. Bacaan idgham bila ghunnah
5. Pengenalan bacaan iqlab
6. Pengenalan bacaan idgham mimmi.
7. Bacaan ikhfak syafawi
8. Membaca lafaz-lafaz al-jalalah
9. Pengenalan Nun Iwadh
10. Bacaan idgham mutaqarribain, mutajanusain dan mutamasilain
11. Pengenalan bacaan idgham syamsiyah
12. Ulangkaji bacaan Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil dan mad silah thawilah
13. Pengenalan huruf-huruf fawatisusuwar
14. Menghafaz doa-doa
 
IntiSari Pelajaran Jilid 6
1. Pengenalan Bacaan Qalqalah
2. Pengenalan bacaan ikhfak haqiqi
3. Pengenalan bacaan Ra'tarqiq dan tafkhim
4. Pengenalan huruf-huruf isti'la
5. cara-cara mempraktikkan bacaan waqaf
6. Pengenalan ikhfak bima nal jadid
7. Idgham syamsiyah (Alif lam yang diikuti huruf tasydid)
8. Mad Lazim kalimi musaqqal/mukhaffaf
9. Maf aridh dan mad iwadh
10. Mad lazim harfi
11. Tanda-tanda waqaf
12. Menghafaz surah-surah pendek
13. Latihan membaca surah-surah pilihan. 
Penerbit:
Al-Hidayah
Format:
Paperback
Halaman:
Hitam Putih
Muka Surat:
78 Muka Surat
Rak:
L56

 

 
JAMINAN KAMI
 
 

 Order atau produk yang rosak akan diganti baru secara PERCUMA

 Jaminan wang dikembalikan

 Tiada caj penghantaran tambahan bagi order gantian

 Data peribadi anda dilindungi & tidak dijual kepada pihak luar