Semuanya Bermula Di Sini. (Sign In | Register)

 Syarah Usul 20 : Rukun Faham (L124)

RM20.00
Price in points: 20 points
Weight: 0.31 kg
9789678300827
Out-of-stock

Penulis : Dr. 'Ali 'Abdul Halim Mahmud
ISBN : 978-967-83-0082-7
Muka Surat : 254
Berat (kg) : 0.31

=========================

SINOPSIS BUKU

 

Al-Imam Al-Banna pengasas jama'ah Ikhwan Muslimin - semoga Allah merahmati beliau - telah mengemukakan risalah ini kepada insan pilihan dari kalangan Ikhwan Muslimin yang telah matang di dalam bidang-bidang 'amal, marhalah da'wahdan di dalam harakah dan tarbiyyah. Mereka telah layak untuk berjihad di jalan Allah untuk mempraktikkan manhaj Islam di dalam kehidupan.

Justeru, beliau menamakan mereka sebagai Ikhwan Mujahidin, kerana apa yang mereka tanggung dari bebanan jihad dengan semua martabat dan jenis-jenisnya demi melaksanakan manhaj ini.Beliau juga menamakan sekali lagi - di dalam risalah yang sama - sebagai "Ikhwan Yang Benar" kerana mereka membenarkan apa yang mereka janjikan kepada Allah. Mereka ditarbiyyah di dalam saf jama'ah.

Mereka ini telah berjanji dan menjunjung bai'ah bahawa mereka akan ber'amal sekadar keupayaan di jalan perlaksanaan manhaj Islam dalam islah. Di samping itu mempercayai bahawa Islam adalah penyelesaian bagi setiap masalah dalam apa jua bidang dari bidang-bidang kehidupan insan seluruhnya.- Penulis


ISI KANDUNGAN

MUQADDIMAH
- Faktor Perpecahan Kaum Muslimin Dan Kemunduran Tamadun Mereka Hari Ini
- Penyelesaian Bagi Perpecahan Dan Kebinasaan Ini
- Manhaj Perjuangan Pembaharuan Muslim (Reformis) Dalam Melakukan Islah (Reformis)
- Manhaj Islam Al-Imam Al-Banna

MEMAHAMI PRINSIP ISLAM DALAM RISALAH TA'ALIM
- Rukun Bai'ah 

RUKUN PERTAMA (FAHAM)

PRINSIP PERTAMA
- Islam Adalah Negara Dan Tanah Air Atau Kerajaan Dan Umat
- Islam Adalah Akhlaq Dan Kekuatan Atau Rahmat Dan Ke'adilan
- Islam Adalah Kebudayaan Dan Undang-Undang Atau Ilmu Dan Kehakiman
- Islam Adalah Material (Madah) Dan Kekayaan Atau Hasil Usaha Dan Kecukupan
- Islam Adalah Jihad Dan Da'wah Atau Tentera Dan Fikrah
- Islam Adalah 'Aqidah Yang Sebenar Dan 'Ibadah Yang Sahih Tanpa Ada Bezanya

PRINSIP KEDUA
- Definisi Hukum Hakam (Ahkam) Islam
- Al-Qur'an Sebagai Hujah
- Sunnah Nabi Yang Suci Sebagai Hujah

PRINSIP KETIGA
- Cahaya Iman Yang Benar
- Suatu Yang Tidak Diterima Sebagai Dalil Syara'

PRINSIP KEEMPAT
- Kemungkaran Yang Wajib Diperangi

PRINSIP KELIMA
- Ijtihad
- Pendirian Kaum Muslimin Pada Soal 'Ibadah Dan Adat

PRINSIP KEENAM
- Terpelihara Dari Kesalahan
- Haram Mengecam Saudara Muslim

PRINSIP KETUJUH
- Mengikut (Ittiba')
- Kewajipan Para Pengikut
- Mencapai Darjat Meneliti

PRINSIP KELAPAN
- Bentuk-Bentuk Perselisihan
- Adab Khilaf

PRINSIP KESEMBILAN
- Mendalami Permasalahan Yang Tidak Mendorong Kepada 'Amal Dan Hukum Hakam Yang Masih Belum Berlaku
- Melibatkan Diri Kepada Makna-Makna Ayat Al-Qur'an Yang Masih Belum Tercapai Oleh 'Ilmu
- Membicarakan Secara Mendalam Kelebihan Para Sahabat Dan Perselisihan Antara Mereka

PRINSIP KESEPULUH
- Kaedah Sebenar Mengenal Allah
- Permasalahan Terpenting Tauhid

PRINSIP KESEBELAS
- Ta'rif Bid'ah
- Pembahagian Bid'ah

PRINSIP KEDUA BELAS
- Hukum Taklif Bagi Bid'ah Dari Sudut 'Aqidah, 'Ibadah Dan Adat
- Hukum Bid'ah Idhafiyyah Dan Bid'ah Tarkiyyah

PRINSIP KETIGA BELAS
- Permasalahan Pertama: Siapa Para Wali Itu?
- Permasalahan Kedua: Apakah Karamah Yang Thabit Ke Atas Mereka Di Segi Syara'?
- Permasalahan Ketiga: Apakah Pendirian Kaum Muslimin Terhadap Para Wali?

PRINSIP KEEMPAT BELAS
- Pensyari'atan Menziarahi Kubur
- 'Amalan Terpenting Yang Diharamkan Terhadap Kubur

PRINSIP KELIMA BELAS
- Do'a
- Tawassul

PRINSIP KEENAM BELAS
- 'Uruf Yang Pincang- Tipudaya Lafaz

PRINSIP KETUJUH BELAS
- 'Aqidah Teras 'Amalan
- 'Amalan: Antara Hati Dan Pancaindera

PRINSIP KELAPAN BELAS
- Islam Membebaskan 'Aqal
- Seruan Merenung Alam Semesta
- Islam Menjulang Status 'Ilmu

PRINSIP KESEMBILAN BELAS
- Tidak Wujud Pertentangan Antara 'Aqal Dan Syara'

PRINSIP KEDUA PULUH
- Hukum Mengkafirkan Saudara Muslim

 

 

 
JAMINAN KAMI
 
 

 Order atau produk yang rosak akan diganti baru secara PERCUMA

 Jaminan wang dikembalikan

 Tiada caj penghantaran tambahan bagi order gantian

 Data peribadi anda dilindungi & tidak dijual kepada pihak luar